damagas.com

Edit Content

Η αυξητική στήθους με μια ματιά

Οι βασικές πτυχές της αυξητικής στήθους

Ο καλύτερος πλαστικός χειρουργός στήθους: η εμπειρία στην αυξητική στήθους, η προηγμένη τεχνική που εφαρμόζει και η υπεύθυνη στάση του πλαστικού χειρουργού είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη της συμμετρίας, της σωματικής αρμονίας και του φυσικού αισθητικού αποτελέσματος, παράγοντες οι οποίοι με τη σειρά τους θα καθορίσουν και το επιτυχημένο αισθητικό αποτέλεσμα. Διασφαλίστε, επομένως, ότι ο πλαστικός χειρουργός που θα επισκεφθείτε θα εξατομικεύσει την περίπτωσή σας, θα αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο για την επιλογή του ιδανικού για εσάς ενθέματος, θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που έχουν σχέση με την επέμβαση, θα καθορίσει με σαφήνεια τα περιθώρια της αλλαγής, θέτοντας ρεαλιστικές προσδοκίες και θα σας διασφαλίσει ως προς τον ακτινολογικό έλεγχο του μαστού και τη δυνατότητα μελλοντικού θηλασμού. 

Κόστος αυξητικής στήθους: Οι τιμές της αύξησης στήθους ποικίλλουν, αφού εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως τη μάρκα (brand) και το είδος των ενθεμάτων, την τεχνική που θα επιλεγεί, τα θεραπευτήριο, κ.ά., θέματα που συζητώνται στην προεγχειρητική συνεδρία. Το χαμηλό κόστος, όμως, πρέπει να προβληματίσει τις ενδιαφερόμενες για αυξητική στήθους, αφού η έκπτωση στην ποιότητα των ενθεμάτων μπορεί να αποβεί εις βάρος της ασφάλειάς τους και της διαχρονικότητας του αποτελέσματος.

Αυξητική στήθους χωρίς επέμβαση: Η αυξητική στήθους με αυτόλογο λίπος, είναι μια ανερχόμενη μέθοδος αυξητικής στήθους που υπόσχεται αύξηση στήθους χωρίς σιλικόνη, αλλά χρειάζεται να περάσει με επιτυχία το τεστ του χρόνου.

Ενθέματα σιλικόνης: Η σωστή επιλογή των ενθεμάτων σιλικόνης (όσον αφορά το σχήμα και μέγεθος) αλλά και η καλή ποιότητά τους (πιστοποιημένα από διεθνείς οργανισμούς, π.χ. FDA), θα  εξασφαλίσουν το ιδανικό αισθητικό αποτέλεσμα, που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της υποβληθείσας.

Ανάρρωση από αυξητική στήθους: με την τεχνική αυξητικής στήθους dual plane όλα πραγματοποιούνται με ανατομική τάξη, με σεβασμό στους ιστούς και με ατραυματικό τρόπο. Έτσι, μετά την επέμβαση δεν υπάρχει ιδιαίτερος πόνος, επιτυγχάνεται γρηγορότερη ανάρρωση –μπορεί να γίνει ακόμα και εντός 24ώρου- ελαχιστοποίηση των επιπλοκών, φυσικότερο και μακράς διάρκειας αποτέλεσμα.

Τελικό αποτέλεσμα της αυξητικής στήθους: Αν και το καλό αποτέλεσμα της αυξητικής στήθους φαίνεται αμέσως, χρειάζεται λίγος καιρός για την υποχώρηση του οιδήματος, ενώ η διάρκεια του αποτελέσματος μπορεί να είναι και μόνιμη.

Αυξητική στήθους και εγκυμοσύνη: Μια μελλοντική εγκυμοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη ακόμα πιο όμορφου αισθητικού αποτελέσματος αν το δέρμα της γυναίκας είναι ανελαστικό και ο μαστός μικρός. Αν, όμως, υπάρχει προηγούμενη χαλάρωση και επαρκές μέγεθος μαστού είναι πιθανό να προκληθεί μια μικρή πτώση.

Αυξητική στήθους και μαστογραφία: Η αυξητική στήθους δεν προκαλεί διαγνωστικά προβλήματα, ιδιαίτερα σήμερα με τις δυνατότητες της ψηφιακής μαστογραφίας αλλά και με τα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυξητικής στήθους dual plane.

Αυξητική στήθους και θηλασμός: η τεχνική dual plane προσφέρει απόλυτη εξασφάλιση του θηλασμού, αφού δεν διακόπτει τη συνέχεια των γαλακτοφόρων πόρων ούτε διαταράσσει την ανατομική συνέχεια του στήθους. Επιπλέον, με τη βοήθειά της dual plane ο μείζονας θωρακικός μυς λειτουργεί ως επιπλέον προστασία του μαζικού αδένα.

Εμπειρίες από αυξητική στήθους: Ένα πιο πλούσιο και αρμονικό με το σώμα της στήθος, προσφέρει στη γυναίκα μια νέα εικόνα σώματος, ελκυστικότερη παρουσίαση του εαυτού, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, θετικές αλλαγές στη ζωή της και υψηλά επίπεδα μετεγχειρητικής ικανοποίησης.