damagas.com

Edit Content
ρινοπλαστική

 Ρινοπλαστική: αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα του προσώπου

Ρινοπλαστική ή πλαστική μύτης: βελτιώνει εντυπωσιακά τη συνολική εικόνα του προσώπου, αποτελώντας μια από τις συχνότερες σε ζήτηση επεμβάσεις στην πλαστική χειρουργική από άτομα και των δύο φύλων. Πρόκειται για μια ασφαλή χειρουργική επέμβαση με ένα από τα υψηλότερα επίπεδα μετεγχειρητικής ικανοποίησης, αφού, τα αποτελέσματα είναι μόνιμα και όταν πραγματοποιηθεί επιτυχώς από έμπειρο πλαστικό χειρουργό, μπορεί να επιφέρει μεγάλες και δυναμικές αλλαγές στη ζωή των υποβληθέντων.  

   Η ρινοπλαστική επαναδιαμορφώνει το σχήμα της μύτης, μειώνοντας ή αυξάνοντας το μήκος, αφαιρώντας τον ήβο, αλλάζοντας τη γωνία της μύτης με το άνω χείλος και κυρίως αλλάζοντας το σχήμα του ακρορρινίου με τη χρήση ραμμάτων, τροποποιώντας τη μνήμη των χόνδρων. Αποτελεί επέμβαση-πρόκληση για τον πλαστικό χειρουργό, πρώτον γιατί η ποικιλομορφία στην ανατομία της μύτης κάνει την κάθε επέμβαση μοναδική και δεύτερον γιατί παράλληλα με το αισθητικό αποτέλεσμα είναι σημαντικό να επιτευχθεί και το απολύτως λειτουργικό (π.χ. διόρθωση και της τυχόν σκολίωσης ρινικού διαφράγματος και των υπερτροφικών κογχών) που είναι η ελεύθερη ρινική αναπνοή (μια μύτη που δεν αναπνέει, τι κι αν είναι πανέμορφη…). Επίσης, η επέμβαση πραγματοποιείται αν συνυπάρχει και κάποια συγγενής δυσμορφία (π.χ. λαγόχειλο).   

   Η ρινοπλαστική μπορεί να βελτιώσει την εμφάνιση και την αυτοπεποίθηση του ατόμου, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της πανάκεια για την τελειότητά του (ειδικά αν συνυπάρχουν κι άλλες ατέλειες, όπως π.χ. υποπλαστικό πηγούνι), ούτε μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που το αντιμετωπίζουν οι άλλοι. Έτσι το άτομο που ενδιαφέρεται να βελτιώσει –και όχι απαραίτητα να τελειοποιήσει- την εμφάνισή του, που είναι συναισθηματικά σταθερό κι έχει ρεαλιστικές προσδοκίες, είναι ένας καλός υποψήφιος για ρινοπλαστική.  

Ρινοπλαστική: η προεγχειρητική συνεδρία

Κατά την πρώτη εξέταση, αφού ληφθούν υψηλής ακρίβειας φωτογραφίες, αναφέρονται πρώτα τα σημεία που κάποιος θα ήθελε να αλλάξει, γίνεται εκτίμηση της μύτης και του προσώπου και εξηγούνται οι παράγοντες εκείνοι που μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της ρινοπλαστικής. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν το σχήμα και το μέγεθος του προσώπου, τη σύγκλιση της άνω με την κάτω γνάθο, τη δομή των οστών και των χόνδρων της μύτης, το πάχος και τον τύπο του δέρματος, την ηλικία και φυσικά τις προσδοκίες του υποψήφιου.    

   Όσον αφορά την ηλικία, οι νεότεροι υποψήφιοι χρειάζεται να είναι στο τέλος της εφηβείας τους (17-18 ετών) για να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του σπλαχνικού κρανίου, αλλά και για να είναι συναισθηματικά πιο ώριμοι. Γι’αυτό και όταν προσέρχονται για ρινοπλαστική νωρίτερα από αυτή την ηλικία, ίσως και από την επιθυμία των γονέων, θα πρέπει να συστήνεται μια νέα εξέταση σε μεταγενέστερο χρόνο.    

  Η επίτευξη της αρμονίας της μύτης με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου αναδεικνύει την αναγκαιότητα της εξατομίκευσης προκειμένου η ρινοπλαστική να είναι επιτυχημένη. Στα άτομα που έρχονται στο ιατρείο κρατώντας τη φωτογραφία μιας διασημότητας και ζητούν να αποκτήσουν την ίδια μύτη, λέμε ότι η μύτη αυτή μπορεί να είναι ιδανική για το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά ίσως να μην τους ταιριάζει. Επομένως, η καλή επικοινωνία του υποψήφιου για ρινοπλαστική με τον πλαστικό χειρουργό είναι πολύ σημαντική στο όλο εγχείρημα.  

 Πλαστική ρινικής μνήμης: η “έξυπνη” τεχνική ρινοπλαστικής

Η σύγχρονη τάση στη ρινοπλαστική  είναι η όσο το δυνατό πιο ατραυματική και με γρηγορότερο χρόνο ανάρρωσης τεχνική. Το διακύβευμα είναι το φυσικό, εξατομικευμένο και προβλέψιμο –με ακρίβεια χιλιοστού- αποτέλεσμα, χωρίς τον κίνδυνο επαναφοράς των χόνδρων στην αρχική τους θέση.   

   Στο πλαίσιο αυτό, η τεχνική ρινοπλαστικής που εφαρμόζω είναι η «Πλαστική Ρινικής Μνήμης» («Nasal Memory Surgery»). Πρόκειται για μια «έξυπνη» τεχνική, η οποία πραγματοποιείται με σεβασμό προς το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του προσώπου που είναι η μύτη, και στηρίζει το όνομά της στο γεγονός ότι οι χόνδροι της μύτης διαθέτουν μνήμη: άρα, στην ουσία παρεμβαίνουμε και τροποποιούμε τη μνήμη των χόνδρων για  να μην επανέλθουν στην αρχική τους θέση.  Η μέχρι τώρα κλασική άποψη ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων ρινοπλαστικής απαιτούνταν κυρίως η αφαίρεση  ιστού δεν ισχύει, αφού η διαδικασία αυτή κατέληγε σε μια αποσκελετωμένη μύτη, με ένα αφύσικο, τεχνητό και κυρίως απρόβλεπτο αποτέλεσμα που γινόταν ορατό από οποιονδήποτε ουδέτερο παρατηρητή.   

   Το πλεονέκτημα της πλαστικής ρινικής μνήμης είναι ότι αφαιρείται η ελάχιστα απαραίτητη ποσότητα του πολύτιμου ιστού της μύτης και η επαναδιαμόρφωση του υπόλοιπου πραγματοποιείται με τη χρήση εξειδικευμένων μικροσκοπικών ραμμάτων, τα οποία τοποθετούνται σε σημεία-κλειδιά, δίνοντας τη δυνατότητα στη μνήμη του χόνδρου να επαναπροσδιοριστεί. Έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος λίγους μήνες μετά την πραγματοποίησή της οι χόνδροι να επανέλθουν στην αρχική τους θέση, ώστε το αισθητικό αποτέλεσμα να είναι, εκτός από φυσικό, και μόνιμο. Έτσι όχι μόνο αποφεύγεται ο κίνδυνος μετεγχειρητικών προβλημάτων αναπνοής, αλλά μπορούν, επίσης, να διορθωθούν τυχόν υπάρχοντα αισθητικά προβλήματα από προηγούμενες αποτυχημένες ρινοπλαστικές (διορθωτική ρινοπλαστική).   

   Η επέμβαση  είναι απολύτως ανώδυνη, διαρκεί μία με δύο ώρες, πραγματοποιείται με γενική αναισθησία, ενώ δίδεται συνήθως εξιτήριο την ίδια ημέρα (ημερήσια νοσηλεία). Η επάνοδος στην εργασία γίνεται σε μία εβδομάδα, ενώ στα δυναμικά σπορ μετά από 5 εβδομάδες. Η  πλήρης υποχώρηση του οιδήματος επέρχεται σε 1-1,5 μήνα.    

   Το κόστος της ρινοπλαστικής για αισθητικούς σκοπούς δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, παρά μόνο όταν συνυπάρχει παραμόρφωση συγγενούς ή τραυματικής αιτιολογίας και παράλληλα αναπνευστικό πρόβλημα που οφείλεται σε σκολίωση ρινικού διαφράγματος.    

   Η ρινοπλαστική με τη δυναμική τεχνική πλαστικής ρινικής μνήμης εξασφαλίζει φυσική και λειτουργική μύτη, με αποτέλεσμα ένα νέο ελκυστικό σχήμα με ελεύθερη αναπνοή.  

Συχνές ερωτήσεις για τη ρινοπλαστική

Λύστε τις πιο συχνές απορίες για μια από τις πιο δημοφιλείς επεμβάσεις πλαστικής προσώπου 

Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές για την επέμβαση; Τι είναι η ανοικτή και τι η κλειστή ρινοπλαστική;

Η ρινοπλαστική, τόσο η πρωτογενής (αυτή που πραγματοποιείται για πρώτη φορά) όσο και η δευτερογενής αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μου. Η ανοικτή ρινοπλαστική, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Αμερική τη δεκαετία του 1990, αποτελεί μια τεχνική ρινοπλαστικής, όπου οι χόνδροι της μύτης εκτίθενται με την αποκόλληση της ρινικής επιδερμίδας. Αυτό επιτυγχάνεται με μια μικρή εξωτερική τομή στη στυλίδα, δηλαδή στο σημείο της μύτης που βρίσκεται μεταξύ των δύο ρουθουνιών. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ανοικτής ρινοπλαστικής είναι η ευρεία ορατότητα που δίνεται σε όλα τα ανατομικά στοιχεία που πρόκειται να επαναδιαμορφώσει ο πλαστικός χειρουργός. Καθίσταται δυνατή η πλήρης απεικόνιση των εσωτερικών δομών της μύτης και η τοποθέτηση των ραμμάτων στα ακριβή σημεία. Όλα εξαρτώνται από τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε υποψήφιου, οι οποίες αξιολογούνται κατά τη διάρκεια της προ-εγχειρητικής συνεδρίας. Συνήθως η ανοικτή μέθοδος επιλέγεται για τη διόρθωση πιο δύσκολων περιπτώσεων, ενώ η κλειστή χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις εκείνες όπου τα μαλακά μέρη της μύτης, όπως είναι το ακρορρίνιο, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες μεταβολές.

Ανησυχώ για την ουλή που μπορεί να μείνει από την πραγματοποίηση της ρινοπλαστικής με την ανοικτή μέθοδο. Μήπως αυτό αποτελεί πρόβλημα;

Η ουλή που σχηματίζεται από την τομή που δημιουργείται στη στυλίδα, αντίθετα απ’ό,τι νομίζουν πολλοί, επουλώνεται εντελώς και σπάνια δημιουργεί αισθητικά προβλήματα. Αν η τομή προγραμματιστεί σωστά και συρραφεί καλά-μικροσκοπικά ράμματα, κλπ.- σε λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης παύει να είναι εμφανής.

Πόσο προσεκτικός/ή χρειάζεται να είμαι μετά την πραγματοποίηση της ρινοπλαστικής μου;

Σε γενικές γραμμές, η ρινοπλαστική είναι μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση που αποδίδει εξαιρετικά αποτελέσματα στην εμφάνιση και τη ζωή του ατόμου. Όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση, στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο συνιστάται η αποφυγή ενεργειών που αυξάνουν πιθανή αιμορραγία και μεσοπρόθεσμα, για διάστημα περίπου ενός μήνα, η αποφυγή πλήξης (χτυπήματος) που μπορεί να προκαλέσει καταρχήν πόνο και σε σπάνιες περιπτώσεις ζημιά στο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Γι’αυτό καλό είναι για τον πρώτο ενάμιση μήνα μετά την επέμβαση να αποφεύγονται τα δυναμικά σπορ και οι υποβληθέντες  σε ρινοπλαστική να λαμβάνουν τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα όταν ασχολούνται με δραστηριότητες που εκθέτουν την περιοχή.

Πόσο επιτυχημένη είναι η ρινοπλαστική σε μεγάλες ηλικίες;

Αν η ρινοπλαστική γίνει σε μεγαλύτερες ηλικίες θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το δέρμα χάνει την ελαστικότητά του εξαιτίας της μείωσης παραγωγής κολλαγόνου, γεγονός που καθιστά την επίτευξη του άριστου αισθητικού αποτελέσματος πιο απαιτητική. Η ελαστικότητα του δέρματος δεν είναι ίδια στα είκοσι και στα πενήντα. Όταν μικρύνουμε μια μεγάλη μύτη και μετά από μια εβδομάδα αφαιρέσουμε το νάρθηκα που συγκρατεί τα οστά, θα δούμε ότι το νεανικό δέρμα έχει «μαζέψει» χάρη στην ελαστικότητά του. Αντίθετα, το πολύ ώριμο δέρμα δεν θα έχει την ίδια αντίδραση, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσαναλογία με το σκελετό και το ακρορρίνιο να δείχνει φουσκωμένο. Βέβαια, για να μην αποθαρρύνουμε κάποια άτομα μεγαλύτερης ηλικίας από το να πραγματοποιήσουν μια επέμβαση που ενδέχεται να είχαν διακαή επιθυμία σε όλη τους τη ζωή, τους λέμε ότι με τη νέα ανοικτή μέθοδο της ρινικής μνήμης μπορούμε να τους εξασφαλίσουμε το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.

Τι είναι η μη-χειρουργική ρινοπλαστική;

Ουσιαστικά είναι ακόμα μια εφαρμογή των ενέσιμων εμφυτευμάτων («fillers» υαλουρονικού οξέος), με τα οποία πετυχαίνουμε ένα καμουφλάζ μικρών δυσμορφιών της μύτης. Σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται με τη χειρουργική ρινοπλαστική, διότι δεν μπορεί να αλλάξει δραστικά ή μόνιμα τόσο από πλευράς εμφάνισης όσο και από λειτουργική άποψη (αναπνοή) μία μύτη, αλλά μπορεί να κρύψει μικρά εξογκώματα και να δημιουργήσει μια καλύτερη εμφανισιακά ράχη, αλλαγές οι οποίες μπορούν να κάνουν τη μύτη να φαίνεται πιο ελκυστική. Η ελάχιστα επεμβατική αυτή τεχνική πραγματοποιείται στο χώρο του ιατρείου και έχει άμεσα ορατά αποτελέσματα. Μετά την εφαρμογή τοπικής αναισθησίας, ο πλαστικός χειρουργός εγχύει με μικρές ενέσεις στη μύτη τα fillers και τα διαμορφώνει, δίνοντας ένα ομορφότερο σχήμα στη μύτη. Η συνολική διαδικασία διαρκεί περίπου μισή ώρα και η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες είναι άμεση. Τα fillers δεν αποτελούν, βέβαια, τη λύση για τον καθένα που θεωρεί τη μύτη του μη ελκυστική ούτε μπορούν να αποκαταστήσουν ανατομικά προβλήματα, κατάγματα ή ιδιαίτερες δυσμορφίες, αλλά είναι μια χρήσιμη εναλλακτική μέθοδος για διόρθωση μικρών προβλημάτων, όπως επίσης κάποιας μικρής ατέλειας που μπορεί να προκύψει μετεγχειρητικά. Και βέβαια ο μόνος που είναι κατάλληλος για να πραγματοποιήσει τη ρινοπλαστική χωρίς επέμβαση και να κρίνει την απόλυτη ένδειξη είναι ο πλαστικός χειρουργός –και όχι άλλη ειδικότητα- διότι αυτός έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει όλο το φάσμα των θεραπευτικών επιλογών.

Με ποιες επεμβάσεις συνδυάζεται συνήθως η ρινοπλαστική;

Πολλές φορές συνδυάζεται με γενειοπλαστική, η οποία αποκαθιστά προβλήματα στο πηγούνι και βοηθά στην περαιτέρω ανάδειξη του αισθητικού αποτελέσματος της ρινοπλαστικής. Επίσης, ίσως να χρειαστεί ελάχιστα επεμβατική παρέμβαση στα άνω χείλη με υαλουρονικό οξύ ή λίπος για την επίτευξη συμμετρίας. Ο συνδυασμός όλων αυτών προσφέρει σε γυναίκες και άντρες θεαματική βελτίωση στη συνολική εικόνα του προσώπου τους και ένα νέο προφίλ.  

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

    ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ