damagas.com

Edit Content

Πλαστικός χειρουργός – αισθητικός χειρουργός: ποια είναι η διαφορά;

 Πώς θα διασφαλίσετε την επιτυχία της επέμβασής σας;

Η σωστή ενημέρωση και η επιλογή του κατάλληλου πλαστικού χειρουργού αποτελούν το πρώτο και καθοριστικότερο βήμα για την επιτυχία της αισθητικής σας επέμβασης. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με το θέμα αυτό και πολλοί ενδιαφερόμενοι για αισθητική χειρουργική πιστεύουν λανθασμένα ότι οι πλαστικοί χειρουργοί και οι αισθητικοί χειρουργοί είναι ισάξιοι. Ας ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν, την πραγματικότητα.

   Η διαφορά αισθητικής – επανορθωτικής πλαστικής χειρουργικής

  Για να εξηγήσουμε τη διαφορά θα ξεκινήσουμε με τον ορισμό της πλαστικής χειρουργικής. Ο όρος «πλαστική» προέρχεται από την ελληνική λέξη «πλαστικός», που σημαίνει «πλάθω» ή «δίνω μορφή ή σχήμα». Η πλαστική χειρουργική διακρίνεται στην επανορθωτική χειρουργική, η οποία αφορά την αποκατάσταση της μορφής και της λειτουργικότητας σχεδόν οποιουδήποτε μέρους του σώματος μετά από επίκτητες ή συγγενείς βλάβες (ατύχημα, ασθένεια ή ελάττωμα εκ γενετής) και στην αισθητική χειρουργική, η οποία βελτιώνει το πρόσωπο και μέρη του σώματος υγιών ανθρώπων με στόχο τη διαμόρφωση μιας ελκυστικότερης εξωτερικής εμφάνισης. Με άλλα λόγια, η αισθητική χειρουργική είναι τομέας της πλαστικής χειρουργικής. Η επανορθωτική χειρουργική πραγματοποιείται για λόγους υγείας, ενώ συχνά θεωρείται ιατρικά απαραίτητη και μπορεί να καλυφθεί και από την ασφάλιση υγείας του ενδιαφερόμενου.

   Η  εκπαίδευση του πλαστικού χειρουργού

  Μετά την ολοκλήρωση της Ιατρικής Σχολής, για να μπορέσει ο απόφοιτος να αποκτήσει και να χρησιμοποιήσει τον τίτλο «πλαστικός χειρουργός» πρέπει να ειδικευτεί σε αναγνωρισμένες από το κράτος κλινικές-εκπαιδευτικά κέντρα για έξι χρόνια: δύο χρόνια γενικής χειρουργικής, τρία χρόνια πλαστικής χειρουργικής και δύο εξάμηνα σε άλλες χειρουργικές ειδικότητες. Η εκπαίδευση αυτή –κατά τη διάρκεια της οποίας ο ειδικευόμενος διενεργεί ένα ευρύ φάσμα επεμβάσεων τόσο επανορθωτικής όσο και αισθητικής χειρουργικής- ολοκληρώνεται με την επιτυχία στις κρατικές εξετάσεις της ειδικότητας της πλαστικής χειρουργικής. Αυτό το επίπεδο σπουδών είναι και το βασικό στοιχείο διαφοροποίησης μεταξύ ενός πλαστικού χειρουργού και ενός αισθητικού χειρουργού.

   Ένας επαγγελματίας που αναφέρεται στον εαυτό του ως αισθητικός ιατρός – χειρουργός μπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε ιατρική ειδικότητα: θα μπορούσε να είναι γενικός χειρουργός, δερματολόγος, γυναικολόγος, οικογενειακός γιατρός, παθολόγος, οδοντίατρος, κ.ά. που έχει αποφασίσει να πραγματοποιεί αισθητικές επεμβάσεις. Η εκπαίδευση όλων αυτών μπορεί να έχει γίνει οπουδήποτε, από μια ετήσια υποτροφία αισθητικής χειρουργικής μέχρι μερικά σύντομα «μαθήματα» (workshop) που ποικίλλουν από την πραγματοποίηση λιποαναρρόφησης μέχρι την εφαρμογή ενέσιμων υλικών. Γι’αυτό δεν έχουν την ευχέρεια να αντιμετωπίσουν από την πιο απλή έως την πιο σύνθετη επιπλοκή, π.χ. σε βαρύτερα περιστατικά νέκρωση δέρματος σε κοιλιοπλαστική ή σε μειωτική στήθους ή ένα εκτρόπιο σε βλεφαροπλαστική. Επίσης, στην οδοντιατρική, η κακή εφαρμογή νημάτων για ανόρθωση προσώπου μπορεί να προκαλέσει τρώση του πόρου της παρωτίδας και τραυματισμό κάποιου κλάδου του προσωπικού νεύρου.

   Επίσημη πιστοποίηση

  Η επίσημη πιστοποίηση του πλαστικού χειρουργού από έναν επίσημο φορέα σας διασφαλίζει ως προς την επιστημονική του επάρκεια και κατ’επέκταση σας προσφέρει ασφάλεια και αποτελεί εχέγγυο για ένα επιτυχημένο αισθητικό αποτέλεσμα. Αν σκέφτεστε να υποβληθείτε σε οποιοδήποτε είδος αισθητικής επέμβασης –είτε επεμβατικής είτε μη επεμβατικής- ενημερωθείτε, λοιπόν, για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση του γιατρού που θα εμπιστευθείτε. Είναι σημαντικό να επιβεβαιώσετε ότι ο πλαστικός χειρουργός σας είναι πιστοποιημένος από την Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής – την αναγνωρισμένη επιστημονική εταιρεία για την πιστοποίηση των πλαστικών χειρουργών στην Ελλάδα. Επιλέγοντας έναν διαπιστευμένο πλαστικό χειρουργό από την ΕΕΠΕΑΧ (η πλειοψηφία των Ελλήνων πλαστικών χειρουργών είναι μέλη της) θα είστε σίγουροι ότι η αισθητική σας επέμβαση θα πραγματοποιηθεί από πλαστικό χειρουργό και όχι από μη ειδικό, δηλαδή από ανειδίκευτο γιατρό ή γιατρό άλλης ειδικότητας που πραγματοποιεί επεμβάσεις αισθητικής χειρουργικής.

   Τέλος, αξίζει να τονίσουμε ότι ενώ όλοι οι πλαστικοί χειρουργοί, λόγω της πλήρους επιστημονικής εκπαίδευσης που έχουν λάβει, μπορούν να πραγματοποιήσουν τόσο επανορθωτικές όσο και αισθητικές επεμβάσεις, οι αισθητικοί χειρουργοί δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν επανορθωτική χειρουργική, γιατί δεν έχουν λάβει την ίδια εκπαίδευση με τους πλαστικούς χειρουργούς: όλοι οι πλαστικοί χειρουργοί είναι και αισθητικοί χειρουργοί, το αντίθετο, όμως, δεν ισχύει.